БогУ США вийшла в світ книга відомого католицького богослова і філософа, священика Роберта Спіцера. Книга, присвячена богословському осмисленню теорій сучасної фізики та філософії науки і носить назву «Нові докази існування Бога: вклад сучасної фізики і філософії» (New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics And Philosophy). 

У своїй роботі Спіцер викладає нову версію «природного богослов'я». При цьому основна увага приділяється фізичній і космологічній проблематиці. За допомогою аргументів, взятих з філософії та природничих наук, автор захищає тезу про те, що сучасні дослідження в галузі фізики чітко вказують на реальність надприродної творчої сили, яку можна ідентифікувати як Початок Всесвіту. 

«National Catholic Reporter» зазначає, що  Спіцер «виходить у своєму аналізі та оцінці сучасних наукових даних із традиції томізму, глибоко вкоріненого, як відомо, у філософії Аристотеля». Тому нові докази буття Бога грунтуються на визнанні здатності людського розуму дати «твердий раціональний фундамент на користь релігійної віри», йдеться в анотації до книги. 

Спіцер розглядає і аналізує на сторінках своєї книжки в розгорнутому вигляді найостанніші досягнення та підходи, розроблені в рамках раціонального теїзму (rational theism). Даючи відповідь на поширені сьогодні атеїстичні погляди, що апелюють до науки, автор книги формулює аргументи на користь буття Бога і творіння на підставі різних версій теорії «Великого вибуху», теорії струн, квантової фізики, онтології часу і т. д.Крім усього іншого, один із розділів книги спеціально присвячена викладу концепції визнаного американського фахівця з філософії науки Брюса Гордона. Згідно цієї концепції, сучасні фізичні дослідження примушують будь-якого неупередженого вченого схилятися до того, що більш правдоподібним і, може, навіть більш розумним, для пояснення нашого Всесвіту є утвердження в якості її джерела трансцендентної розумної сили.

Але чому «докази» на користь існування Бога, наведені в книзі, називаються «новими»? Таке питання, випереджаючи читача, задає сам автор. Тому, що тільки в цій книзі, як стверджує Р. Спіцер, зібрані воєдино і осмислені з точки зору неотомізму всі відкриття фізики, зроблені вченими за останні 70 років. 

Священик Роберт Дж. Спіцер є членом Товариства Ісуса. Область його наукових інтересів - богослов'я, філософія науки, метафізика, теоретична і практична педагогіка. Він автор кількох книг і великої кількості статей, присвячених, насамперед, питанням взаємини фізики та богослов'я. Починаючи з 1987 р. він заснував або став співзасновником семи інститутів і різних науково-дослідних та освітніх організацій (Інститут етики та театральної майстерності, Центр морального лідерства та ін.) На сьогоднішній день Спіцер займає посаду президента Magis Institute, великої позабюджетної організації, що займається освітніми проектами в міждисциплінарних областях знань. 

У вересні 2010 р. Спіцер брав участь у часовому дискусійному шоу Ларрі Кінга на «Сі-Ен-Ен» з проблеми взаємини віри і розуму. Його опонентами в цій програмі виступив фізик зі світовим ім'ям Стівен Хокінг.

 

 

 

Джерело: sedmitza.ru