БогУ наш час вчені, як правило, утримуються від публічного обговорення старої, як світ, проблеми  - відношення релігії до наукового знання.

І це зрозуміло. Наука - і в цьому її велика сила - має в своєму розпорядженні свої власні, вироблені протягом сторіч, способи ведення дискусій і продукування загальних думок, заснованих на даних досвіду та раціональних міркуваннях. Тому вона не може обговорювати твердження, щодо яких досягнення такого консенсусу у принципі неможливе. До їх числа відноситься і гіпотеза існування вищої, по відношенню до законів природи, сили, що лежить в основі будь-якої релігії. Це обмеження служить найважливішим компонентом методології науки.

У той же час серед вчених є релігійні люди, причому немало. За даними проведеного в 1997 році опитування, частка віруючих серед американських учених наближалася до 40% (у дорослому населенні країни в цілому вона, за різними оцінками, складала 80-90%). Як правило, вони не бачать суперечностей між своєю релігією і професійною роботою. Деякі з них навіть намагаються переконати широку публіку у тому, що релігія і наука цілком можуть не тільки рухатися паралельними курсами, але і конструктивно взаємодіяти один з одним.

 

Нещодавно таку спробу зробив відомий генетик і лікар Френсіс Коллінз\Francis S. Collins, багаторічний директор Національного Інституту Вивчення Геному Людини\National Human Genome Research Institute. Цей науковий центр входить в систему Національних Інститутів Здоров’я\National Institutes of Health, двадцяти семи дослідницьких і клінічних установ біомедичного профілю, що фінансуються за рахунок федерального бюджету США і в адміністративному відношенні підпорядковані Міністерству Охорони Здоров’я\Department of Health and Human Services. Свої погляди Коллінз виклав у книзі "Мова Бога"\The Language of God.

Коллінз відзначає, що його батьки були лише номінальними християнами, а сам він після закінчення університету й аспірантури щиро вважав себе атеїстом. Релігію він вважав усього лише марновірством і постійно переконував у цьому знайомих. Коллінз повернувся до релігії в результаті спілкування з вмираючими пацієнтами, яким, як він помітив, віра часто допомагала подолати страх перед швидкою кончиною. Після тривалих роздумів він вирішив, що ні послідовний атеїзм, ні релігійний фундаменталізм не виражають істини.

Він дійшов висновку, що і в нашу епоху наука та релігія можуть запропонувати, у цілковитій гармонії одне з одним, перспективи розуміння Світу і Людини. Наука, на його думку, служить єдиним надійним засобом пізнання природи, тоді як релігія допомагає зрозуміти духовну суть і моральні засади людини та усвідомити значення існування людства. Коллінз також упевнився в тому, що природа - це не єдина реальність. Тому наука не може забезпечити повного розуміння світу, оскільки його надприродний вимір їй недосяжний. Він також дійшов переконання, що чудеса, описані в Біблії і в священних книгах інших релігій, цілком могли відбутися насправді. Ці погляди він багато років тримав при собі, але врешті-решт вирішив зробити їх широким надбанням.

Мова Бога

"Скептики-матеріалісти" не визнають існування надприродних явищ, оскільки упевнені, що за допомогою надійно встановлених законів природи можна пояснити будь-які події, навіть вкрай маловірогідні. Проте не підлягає сумніву, що можна назвати, безперечно, реальні події, причини яких учені будь-яких спеціальностей, за їх власним визнанням, не тільки не розуміли і не розуміють, але й ніколи не зрозуміють. І справа не в недостатку у них інтелектуальних здібностей та уяви, а просто у тому, що такі події у принципі нез'ясовні на базі законів природи.Ісус

До їх числа Коллінз відносить Великий Вибух, який, згідно сучасним космологічним теоріям, близько чотирнадцяти мільярдів років тому дав початок нашого Всесвіту. Закони фізики, стверджує Коллінз, дозволяють описати процеси, які мали місце після Великого Вибуху, проте вони не можуть нічого сказати про те, чому він відбувся. Коллінз упевнений, що причиною Великого Вибуху могло бути тільки втручання надприродної сили. "Я не можу зрозуміти", - продовжує він, "як природа могла породити саме себе. Таке народження не могло не бути актом божественної волі".

Коллінз визнає, що після Великого Вибуху Всесвіт еволюціонував відповідно до законів фізики. У той же час він нагадує, що якби початкові умови цієї еволюції і значення основних фізичних констант були трохи іншими, ніде у Всесвіті ніколи не виникли б умови, відповідні для зародження органічного життя. Ця обставина широко відома. Воно має цілий ряд інтерпретацій, що не вимагають звернення до гіпотези божественної волі, яка створила світ саме таким чином, щоб з часом ґарантувати або зробити достатньо вірогідною появу людини. Коллінз теж явно не стає на позиції її прихильників, проте дає зрозуміти, що вона йому імпонує.

У цілому, стверджує Коллінз, науки про природу не можна використовувати як основу для думок про істинність християнства та інших великих монотеїстських релігій. Річ у тім, що опорою цим релігіям служать історія, моральна філософія і людський альтруїзм, які лежать поза сферою застосування природних наук. Проте він визнає, що ця точка зору сама по собі ставить непрості проблеми. Якщо вважати, що Бог дійсно існує, причому у буквальному, а не в символічному значенні, і якщо визнати, що ключові висновки науки можуть бути перевірені і вірні, то не можна уникнути висновку, що повчання священних книг і висновки наукових статей у своїй основі не можуть суперечити одне одному.

Але якщо це так, питає Коллінз, чому ж багато віруючих не бажають визнавати правоту науки в її власній сфері? І чому багато учених переконані, що заняття наукою несумісні з релігією? Коллінз вважає, що обидві сторони проявляють нетерпимість і відмовляються від розумного діалогу. Опоненти повинні визнати, упевнений Коллінз, що наука не може відмінити релігію, а релігія - науку. Тому їх зіставлення не тільки помилкове, але, по суті, абсолютно штучне і безпредметне.

Коллінз детально розглядає і відхилює ідеї креаціонізму в їх різних версіях. Себе самого він оголошує послідовником так званого "теїстичного еволюціонізму". Ця концепція визнає, що дарвінівський природний відбір сам по собі міг забезпечити виникнення все більш складних організмів, що, кінець кінцем, привело до нинішньої різноманітності видів, які населяють нашу планету. Звідси витікає, що немає ніякої необхідності припускати втручання надприродної сили в еволюційні процеси.

Теїстичний еволюціонізм також не заперечує, що людина виникла під дією еволюційних механізмів, які змінили напрям розвитку однієї з гілок приматів. У той же час він наполягає на тому, що історичний розвиток людства не можна пояснити на основі біологічних законів. Теологічний еволюціонізм стверджує унікальність духовної природи людини, яка дозволяє їй, на відміну від тварин, розуміти відмінність між добром і злом і шукати в своїй душі і в довкіллі ознаки прояву божественної волі. Кінець кінцем, вважає Коллінз, особливість людини, перш за все, виявляється в її здатності пізнати Бога, якої позбавлені всі інші живі істоти.

Визнання основних принципів теїстичного еволюціонізму, стверджує Коллінз, робить можливим "повністю правдоподібний, інтелектуально прийнятний та логічно несуперечливий синтез" науки і релігії. Згідно цьому синтезу, всюдисущий і вічний Бог створив Всесвіт і дав йому "правила поведінки", які наука вважає законами природи. Коли Бог вирішив населити нашу планету живими істотами, він використав для цього "елегантний механізм еволюції", який за мільярди років породив гігантську різноманітність мікроорганізмів, рослин і тварин. Бог також удався за допомогою до цього механізму, аби викликати до життя особливий біологічний вид, представники якого наділені розумом, свободою волі, усвідомленням добра і зла та прагненням знайти єднання зі своїм Творцем. Бог із самого початку знав, що ці істоти, врешті-решт, визнають Його моральний закон і йому слідуватимуть.

Коллінз підкреслює, що його точка зору повністю сумісна з тим, що говорить наука про зовнішній світ. Він вважає, що послідовний прихильник теїстичного еволюціонізму може вірити в Бога і в той же час займатися наукою, не маючи ніяких внутрішніх конфліктів. Бог Біблії, підкреслює Коллінз, це також і Бог геному. Йому з рівним успіхом можна молитися та служити і в храмі, і в лабораторії.

Лабораторія храму або храм лабораторії

лабораторіяНаука і релігія шукають одну і ту ж істину, тільки з різних сторін і різними способами. Тому настав час припинити війну між ними і укласти якщо не вічний мир, то хоча б міцне перемир'я.

Автор "Мови Бога" рішуче не погоджується з тими релігійними фундаменталістами, які з легкістю відмахуються від наукового знання, якщо воно, на їх думку, не відповідає релігійним догматам. З його точки зору, релігія і наука створюють взаємодоповнюючі картини реальності, які не можуть суперечити одна одній. В ідеалі ці картини повинні мирно і щасливо уживатися та співіснувати в мозку допитливої і мислячої людини двадцять першого сторіччя.

Багатовіковий конфлікт між наукою і релігією, продовжує Коллінз, зовсім не був викликаний якою-небудь об'єктивною історичною необхідністю. Цю війну, як і багато інших, з обох боків почали та поглибили радикали і екстремісти, які запевняли і запевняють, що її слід вести аж до повної поразки супротивника. Проте ці заклики безглузді в своїй основі. Бог не створює ніяких загроз для науки, навпаки, він благословляє тих, хто їй служить. Зі свого боку, наука рівно нічим не загрожує Богу, адже він зробив можливим саме її існування. Тому, робить висновок Коллінз, треба об'єднати інтелектуальні та духовні ресурси науки і релігії в пошуку повніших і глибших відповідей на вічні питання, що стоять перед людиною.

Сучасні біомедичні дослідження, закінчує Коллінз, породжують немало ситуацій, які викликають в суспільстві гострі розбіжності. Можна не сумніватися, що таке положення справ збережеться і в майбутньому, що передбачається. У чому б ці суперечки не полягали, було б помилкою вважати, що люди науки мають право бути в них остаточними арбітрами. Учені є експертами в своїх спеціальних областях, але це не означає, що вони через це розуміють питання моралі краще, ніж люди інших професій. Тому подібні питання повинні розв'язуватися лише на основі широкого і неупередженого діалогу, який повинні вести прихильники самих різних поглядів (зокрема, і поглядів на науку і релігію) і представники всіх суспільних груп. Зустрічаючись зі все більш непростими викликами, які неминуче буде породжувати розвиток науки, необхідно шукати відповіді на основі всіх без винятку мудрих і благородних традицій, що склалися в ході історичного розвитку людської культури. В усякому разі, саме до цього закликає директор Національного Інституту Вивчення Геному Людини - Френсіс Коллінз.

Джерело: patent.net.ua