Ікони кінця ХІХ – середини ХХ століття, а також стародруки ХVІІ-ХІХ сторіч. У Калуському краєзнавчому музеї виставили колекцію сакрального мистецтва, яке завжди відображало духовні, моральні, естетичні вартості суспільства та його часу, надаючи тим вартостям особливого статусу святостей.